Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

Jaarwisseling 2017-2018 is weer voorbij met de volgende schade voor vooral het milieu.

En @Gem_Renkum Hoe gaan we nu regenwater afkoppelen? #vuurwerk https://t.co/js7SjunII3

En als dit het enige was.... 'Het liep vandaag storm in de vuurwerkwinkels' - http://nos.nl/l/2209929

En dit is allemaal simpel te vervangen, de verzekering betaalt. Maar wie betaalt het onderstaande?

De fietsenbranche? Het herstellen van rijwielen en motoren, de handel in rijwielen en motoren en accessoires, het monteren en demonteren van autobanden zowel zomer- als winterbanden.

En dat is alles? Ja, behalve net vóór de jaarwisseling. Dan wordt men helemaal gek. Zo ook de gezondheidszorg.

De longartsen in het hele land staan weer paraat om longpatienten op te vangen de komende week. Zo gezellig, deze #vuurwerk traditie. #fijnstof #copd #astma

Heb je nooit gerookt, dan ga je alsnog kapot aan de traditie.

Na jarenlang politiek getouwtrek over het al dan niet invoeren van een verbod op consumentenvuurwerk, is door enkele vuurwerkliefhebbers een werkgroep gevormd om ‘het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw’ op te laten nemen op de Nationale Inventaris van Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Dit traject heeft bijna een jaar geduurd, maar het resultaat is er; vanaf 1 december 2015 is ‘consumentenvuurwerk afsteken met oud en nieuw’ een “officiële traditie”.

Dit is echter geen einddoel, eerder een beginpunt! Het door particulieren afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling is niet “een pleziertje dat gegund moet worden”, het is veel meer dan dat! Het is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis èn de Nederlandse cultuur. Een onderdeel dat het verdient te worden beschermd èn behouden tot in lengte van dagen. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid, derhalve moet actief gewerkt worden aan imagoherstel en het tegengaan van invloeden die een smet werpen op de oorspronkelijke traditie.

De werkgroep heeft contacten gelegd met diverse partijen die affiniteit met dan wel belang hebben bij het behouden van consumentenvuurwerk. Via dit netwerk is er ook (vooralsnog indirect) contact met beleidsmakers en handhavers. Hierdoor kunnen wij onze acties efficiënter en breder opzetten. De werkgroep zelf, bestaat puur uit liefhebbers en wij beschermen de traditie puur uit overtuiging, niet uit materieel eigenbelang of winstbejag. Lees meer:

Zeggu?

Het wordt in het kader van de traditie noodzakelijk, brievenbussen te blokkeren, en ook thuis.

"Hufterproof" gemaakte brievenbus rond de jaarwisseling.

Hufterproof betekent zoveel als "bestand tegen vandalisme". De term wordt vooral toegepast op (de constructie van) gebouwen, van hun inrichting en (de bevestiging van) straatmeubilair en kunstwerken in de openbare ruimte. De volledig Nederlandstalige varianten van dit begrip (huftervast of hufterbestendig) zijn in de volksmond een stuk minder gangbaar.

Oa de fietsenhandel bevordert de hufters in dit land en is dan ook medeplichtig aan deze traditie....

Maar ook de Hema doet gezellig mee: Enig voorwerk is al verricht.

Het materieel is overigens uitstekend inzetbaar als buurtgoederentrein omdat het voorzien is van standaard buffers en schroefkoppelingen. Hier zou eens of twee keer per dag een GmP (Goederentrein met Personenvervoer) kunnen rijden die er dan voor zorgt dat de vrachtwaggeltjes, waar de al genoemde gemeente zo'n moeite mee hebben, van de weg verdwijnen.

Uit het regionale sufferdje Hoog en Laag. Vrachtwagens op industrieterrein Schaapsdrift laden en lossen goederen soms op de rijbaan.

En weer de gemeente Renkum zij onderzoeken parkeermogelijkheid vrachtwagens bij Parenco


Het publiek applaudiseert bij een vuurwerk, maar nooit bij het ondergaan van de zon.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Bekijk Klimaatkombi helemaal.
MailMailMailMail