Deze stek probeert oplichting rond energie en verkeer aan te kaarten. Deze stek is ook hulpmiddel om een lang verhaal op forums en twitter kort te maken. Beschouw de stek als dokumentatie die ook weer verwijst naar andere dokumentatie. Bekijk deze stek op de PC met Chrome, Firefox, Safari of Opera. Negeer Internet Explorer.

Veel bezoekers van deze webstek raken in de war als ze met hun eigen vervuilende leefstijl geconfronteerd worden. Hier wordt de camera veelvuldig als wapen gebruikt. Daar hebben sommigen een gloeiende pest aan. Ook zijn er bezoekers die moeite hebben met de layout en kleuren.

Ook deze terreur wordt hier genegeerd.

Weinig of geen onverteerbaar afval en zeker geen rijblik voor de deur. Gebruik maken van het al even primitieve openbaar vervoer. Met petities bereik je niks. Wel met de camera. Confrontatie is de beste methode.

Verder werkt deze stek ZONDER cookies en andere oplichtmethoden. Je krijgt dus geen reclame voor dingen die je toch niet wilt.

8-12-2011: Met de verkeersinfarkt weet de politiek nog steeds geen raad. Nederland kent een parlementaire democratie. M.a.w. wat het volk wil geschiede. Hoe denkt de gemiddelde Hollander als het woord OV of zelfs trein valt? Een "treintje" is een nostalgisch ding, dat niet in staat is de gigantische transportstromen, ontstaan door gesleep met voeding uit de rest van de wereld, aan te pakken. Het idee van de bevolking EN de politiek bij een "trammetje of treintje".

Voor de rest van de bevolking is de trein gewoon een bedreiging:


Uit Noord-Hollands dagblad: Vrouw zwaargewond door aanrijding met trein. OISTERWIJK - Een 23-jarige vrouw uit Oisterwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar woonplaats zwaargewond geraakt toen ze in haar auto werd gegrepen door een passagierstrein. Dat meldde de politie. De vrouw werd door de klap uit de auto geslingerd en is met hersenletsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De machinist van de trein heeft verklaard dat de vrouw tussen de slagbomen door is gereden. Meer lezen:


Het volgende idee dat Jan-met-de-Pet krijgt bij het woord "Trein" is de kermisattraktie die kermisklanten vervoert. Door sommige ondernemers al ingezet om "duurzaam" te vervoeren. Met PV-paneeltjes, die al nauwelijks een doodgewoon rijblik van z'n plaats te krijgen, laat staan een compleet goederenconcept of personen-OV.

Deze b
elachelijke constructie kan niet eens achteruit rijden. Voor een trein is dat geen enkel probleem. Een Utrechts bedrijf denkt hiermee winkels te bevoorraden. Daartoe wordt de lading (door vrachtwaggels aangevoerd) eerst bij een distributiecentrum opgehaald. De PV-panelen liggen op het dak, het systeem is volledig autark. De winter? Het is de overheid kennelijk in de bol geslagen waar het rekreatie betreft.

Dit rijdt zonder problemen achteruit.

Opvallend genoeg heeft de politiek ervoor gezorgd dat bestaande distributiecentra (Van Gend & Loos) gesloopt werden. En nu zit men in de puree. Ook de post die vroeger in de trein meereed moest naar de "snelweg".
En staat nu in de optocht!

Bevoorrading supermarkt? Doen de Zwitsers met de trein.

De Edese poltiek: Als je op 9 mei in de buurt van Ede was liep je de kans overvallen te worden door een enqueteur van de Wageningse Universiteit. Deze deed een onderzoek naar de noodzaak van meer faciliteiten voor de toch al verwende olieslaven i.o.v. de gemeente Ede.

Turbotaal als "Transferium" e.d.

<<< Dit is zo'n transferium, een plaats waar de olieslaven hun rijblik verwisselen voor wandelschoenen of een fiets. Een doodgewone parkeerplaats dus.

Inmiddels loopt het verkeer vast. De minister zegt: 'Deltaplan' voor verkeer, maar minister zegt direct 'nee' tegen rekeningrijden

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) laat alvast weten dat ze niets voelt voor rekeningrijden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er proeven mogen worden gedaan met betaald rijden, maar dan gaat het bijvoorbeeld om tolwegen of het belonen van mensen die de spits mijden en uitdrukkelijk niet om een kilometerheffing. Lees meer:

Dit is een transferium in Gelderland, waar het nog relatief rustig is. Men woont hier ook, maar werkt in de randstad.
Let wel, de minister is een VVD-minister.


De minister die de smalspoorlijnen sloopte. Een transferium heet nu HUB. De fiets wordt na een lange reis, vaak vanuit de Randstad af- of uitgeladen als een hond die op zondag even vanuit de ongezonde omgeving in het bos mag draven.

Waarom die eigen woonomgeving zo ongezond is geworden, daarover gaat het elders op deze website


De fiets wordt dan verder van alle rechten ontdaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de fiets zoals elders in het verkeer voorrang krijgt op rotondes. Netjes wachten tot de rijblikken weg zijn. In Ede zijn al 2 rotondes gevonden waar de fietser (over rekreatie gesproken) het onderspit delft. De gemeente Ede en de WUR komen dus nog aan de beurt. Want ook Wageningen heeft de mond vol van groene politiek, de praktijk is iets anders. Trefwoord Reinlijn, door de bevolking toegejuichd, door politici genegeerd.

Hubs aan de rand van de stad

Een andere pijler van het Deltaplan moet een serie hubs worden. Die moeten - aan de randen van de grote steden - de overstap van het ene vervoersmiddel naar het andere makkelijker maken: bijvoorbeeld van auto naar trein, bus en metro of van trein naar elektrische fiets. "Het is ook de plek waar landelijk ov en streekvervoer samenkomen", zegt NS-topman Roger van Boxtel. Lees meer:

De gemeente Renkum, die laatst een chicane voor fietsers plaatste om ze te beschermen tegen het aanstormende verkeer, diezelfde gemeente Renkum riep in samenwerking met ouderenorganisatie Cosbo ouderen op hun rijvaardigheid te testen.

Inmiddels lopen de scholieren uit Wageningen klem op de chicane en blokkeren de hier getoonde weg. In "Hoog en Laag" een bericht over de snelheidsmeting die daar kortgeleden gedaan is. 71 km/u was de hoogste. Over gevaarlijke situaties gesproken.

Het OV stimuleren en verbeteren komt niet op in de hoofden van de ambtenaren en al helemaal niet bij de politiek. De op deze website gepropageerde Reinlijn wordt door hen categorisch genegeerd.

Velen werkzaam in de gemeente Renkum wonen meer dan 50 km van hun werk. Een vrouw, werkzaam in een welzijnsorganisatie in Renkum woont in het midden van het land. Haar argumentatie: "De huren hier zijn zo hoog". Een optelsommetje van maandelijkse kosten voor het rijblik en de huur is haar teveel.


De SP is één van de partijen met een infobeperking. Verder denken dan een bus als OV komt men niet. De SP heeft al een probleem met haar leden zonder internet die in het ledenblad "Tribune" klagen over de internetadressen die daar verschijnen. Schrijf je dan dat je in de gemeentelijke bibliotheek kunt internetten, wordt dat bericht geweigerd.

Oplossingen ongewenst!

In dat zelfde stramien werkt ook de rest van het "linkse" blok. UIt RNW wereldkrant: PvdA-leider Job Cohen roept alle progressieve partijen en organisaties op om 16 januari naar een manifestatie tegen het kabinet van Mark Rutte te komen. Cohen wil zo vanuit de Brakke Grond in Amsterdameen ‘ander geluid’ laten horen.

Men vindt altijd wel een smoes: De ChristenUnie wilde wel, maar zegde af omdat de bijeenkomst op zondag is.

En ook de SP is en blijft een protestpartij. Dat imago raken ze nooit meer kwijt. Moet je de SP dan voorlichten over een OV-projekt als de Reinlijn? Niet doen, de SP wil net als de VVD, Groenslinks en de PvdA gewoon rijden en laat ze dat nou gewoon doen. Des te eerder is de olie op. En daar is iedereen bij gebaat. Met de vrachtwaggels wordt automatisch afgerekend.

Twitter is volgens velen een doodordinair buurpraatjesmedium. Dat klopt ook meestal. Maar je kunt er enorm veel van leren.

Hoe bv de politiek leutert zonder kennis van zaken. Een paar voorbeelden van hoe onwetend Ineke van Gent de servers overbelast. Dit gaat allemaal via het mobiel van Ineke van Gent vanuit de trein tussen Groningen en Den Haag.

Met dank aan Flickr. Ineke's "intelligente" conversatie.

Ik ook;-) of Ach gossie en Over ruim half uurtje thuis maar ook Gezellig hé?
en natuurlijk kan GroenLiesbeth haar klep niet houden... Groenslinks: .....en nu nog de schone stroom waar die auto's op kunnen rijden.


Wat is de overeenkomst tussen automobilist en kattenvoer. Aktief en vrij in een blikje.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over Klimaatkombi.
Mail