Deze site probeert de lachwekkende misstanden rond energie en verkeer aan te kaarten. Oneens? Reageer via het reaktieformulier. IP-adres wordt opgeslagen en je loopt de kans dat je reaktie op deze site gepubliceerd wordt.

18-12-2011, VARA's "Suffe vogels" had het vandaag over broeikasgassen. Met name methaangas, dat twintig keer zo sterk is als CO2. Volgens de VARA, die z'n uitspraken baseert op een onderzoek van de universiteit Wageningen is het beter vee krachtvoer te geven om zo een lagere uitstoot van methaan te bewerkstelligen. Ach, dat is de WUR, die aan de leiband van de gevestigde orde loopt. Een koe is een graseter. Een heel ander verhaal komt van Duurzaam nieuws. De vleesmaffia, de VARA, tenslotte ook een carnivoor, krijgt opnieuw met problemen te maken:

Uit RNW wereldkrant: Nieuw schapen- en koeienvirus bij boeren. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het Schmallenbergvirus. Bij twintig bedrijven zijn misvormde lammetjes geboren die het virus hadden. Ze zijn geboren met een scheve nek of een waterhoofd. De meesten van hen werden dood geboren of waren niet levensvatbaar. De kans bestaat ook dat er kalveren worden geboren met afwijkingen. Het is nog niet bekend hoe het zich verspreidt. Het RIVM denkt dat het virus weinig risico oplevert voor de volksgezondheid.

Nog niet, maar dat zei men van BSE ook. Totale paniek was het gevolg.

Dat krachtvoer, in het BSE-geval vermengd met dierlijk afval, is een probleem van de vleesmaffia. Het krachtvoer dat in de gangbare landbouw soja bevat wordt grotendeels geïmporteerd uit Verweggistan en levert veel verkeersproblemen op. De lokale landbouw levert voldoende grondstoffen voor een gezonde landbouw, maar dan met veel minder vlees. Zie daarvoor het kopje Voeding in de linker kolom.

Komen we op de relatie verkeer en wonen. Landbouwprodukten gaan vaak na de oogst naar een fabriek om verder verwerkt te worden. De werknemers van die fabriek woonden meestal in de buurt en veroorzaakten zo geen verkeersproblemen. Veel fabrieken hadden dan ook een spooraansluiting en de sloop hiervan is dan ook de oorzaak van de huidige verkeersoverlast. De vrachtwaggels maken lawaai en stoten fijnstof uit of gaan onderweg nogal es liggen, met de bekende gevolgen. De Zwitsers schakelen ook meer en meer om op wegvervoer, maar toch zijn er nog steeds relatief veel bedrijven die aan het spoor liggen.

Zoals deze bouwmarkt in Pontresina en de suikerfabriek in Apples >>>

Ook in Nederland nam het goederenvervoer per spoor een grote plaats in. Hier rechts de NS-goederenloods te Enkhuizen. In de 50-er jaren had ieder station van een beetje betekenis zo'n goederenloods. De vracht kwam per trein.

Wil men ooit elektrische vrachtwagens, die wel degelijk bestaan, dan zal het vrachtverkeer per trein moeten en het natransport met deze kleine vrachtwagens.

In het Zwitserse Zermatt, waar autoverkeer verboden is en de hotels en winkels toch bevoorraad moeten worden, geschiedt het transport op deze manier.

Bedrijven aan de spoorlijn hebben nog een voordeel, zij dempen het geluid van die spoorweg. En het spoor gaat efficiënter met energie om.

Elektrisch railtransport als stervormig basisnet met kleine elektrische vrachtwagentjes voor het natransport. Ook de post, in ons land vroeger per spoor vervoerd, moet terug op het spoor. Gebruik het station als aktiviteitencentrum, bv als DHL Servicepoint, het wordt er dan weer leefbaar. Vandalisme kan zo voorkomen worden en zoals gezegd, deze gebouwen dempen het geluid van de trein.


Volg Klimaatkombi op Twitter, account daar is Klimaatcombi:  Antwoorden langer dan 140 tekens worden op deze website gegeven.

Bekijk deze website met Mozilla Firefox. Reageren? Schuif de muis over de trein en bekijk de statusbalk.

Ervaar meer over klimaatkombi.
Mail